Liên hệ

Công ty cổ phần phát hành sách TP Hồ Chí Minh - FAHASA
Địa chỉ: 60-62 Lê Lợi, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP HCM
Điện thoại: (84) 83 8225 446 - Fax: (84) 83 225 795