Báo cáo thường niên Năm 2020

Ngày: 01/04/2021 Download

Báo cáo tài chính Hợp nhất Năm 2020

Ngày: 27/03/2021 Download

Báo cáo Tài Chính năm 2020

Ngày: 24/03/2021 Download

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020

Ngày: 31/01/2021 Download

Điều lệ Công ty CP Phát Hành Sách TP.HCM-FAHASA (sửa đổi, bổ sung lần 9, 15/05/2020)

Ngày: 25/05/2020 Download

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng chi cổ tức Đợt 2/2019

Ngày: 20/05/2020 Download

Biên bản và Nghị Quyết Đại Hội Cổ Đông niên độ 2019

Ngày: 16/05/2020 Download

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Sáng 15.05.2020, Đại hội cổ đông Thường niên Công ty CP Phát hành Sách TP.HCM đã diễn ra thành công tốt đẹp. Năm 2019, FAHASA đã thành công xuất sắc, toàn diện và đạt những cột mốc tăng trưởng mới, tăng trưởng cao với tổng doanh là 3.707 tỷ đồng, tăng 17% so với năm [...]

Thông báo thay đổi địa điểm họp ĐHCĐ

Ngày: 04/05/2020 Download