Điều lệ Công ty CP Phát Hành Sách TP.HCM-FAHASA (sửa đổi, bổ sung lần 9, 15/05/2020)

Ngày: 25/05/2020 Download

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng chi cổ tức Đợt 2/2019

Ngày: 20/05/2020 Download

Biên bản và Nghị Quyết Đại Hội Cổ Đông niên độ 2019

Ngày: 16/05/2020 Download

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Sáng 15.05.2020, Đại hội cổ đông Thường niên Công ty CP Phát hành Sách TP.HCM đã diễn ra thành công tốt đẹp. Năm 2019, FAHASA đã thành công xuất sắc, toàn diện và đạt những cột mốc tăng trưởng mới, tăng trưởng cao với tổng doanh là 3.707 tỷ đồng, tăng 17% so với năm [...]

Thông báo thay đổi địa điểm họp ĐHCĐ

Ngày: 04/05/2020 Download

Gia hạn Đại hội cổ đông

Download

Tài liệu ĐHCĐ 2020

Ngày 17/04/2020 Thư mời ĐHCĐ năm 2020 Giấy ủy quyền Chương trình ĐHCĐ 2020 Báo cáo TGĐ Báo cáo HĐQT Báo cáo của BKS Tờ trình HĐQT về BCTC 2019 và phân phối LN Tờ trình của HĐQT về sửa đổi Điều lệ Tờ trình của HĐQT về kế hoạch 2020 Tờ trình của BKS […]

Thư mời đại hội cổ đông thường niên 2020

Ngày 16/04/2020 Thư mời ĐHCĐTN 2020

Báo cáo thường niên 2019

Ngày: 20/03/2020 Báo cáo thường niên 2019