Thông báo tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019

Thông báo tạm ứng cổ tức đợt 1 – 2019

Thông báo v/v ngày đăng kí cuối cùng để tạm ứng cổ tức Đợt 1 năm 2019

Thong bao ngay dang ky cuoi cung tạm ung co tuc dot 1_2019

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CP PHÁT HÀNH SÁCH TP.HCM NĂM 2019

Sáng 24.04.2019, Đại hội cổ đông Thường niên Công ty CP Phát hành Sách TP.HCM – niên độ 2018 đã diễn ra thành công tốt đẹp, tại khách sạn Continental (Q.1, TP.HCM). Đại hội đã thông qua báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh của FAHASA trong năm 2018, khái quát một bức tranh [...]

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để chi trả cổ tức đợt 2 năm 2018

Ngày: 25/04/2019 Download

Biên bản Đại hội cổ đông thường niên lần XIII-năm 2019(niên độ 2018)

Ngày: 25/04/2019 Download

Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên lần XIII-năm 2019(niên độ 2018)

Ngày: 25/04/2019 Download

Giao dịch CP người nội bộ 1.2019

Download

Báo cáo thường niên 2018

Ngày: 15/04/2019 BC Thuong Nien 2018

Thông báo tổ chức đại hội cổ đông 2019

Download