BẢNG THÀNH TÍCH VÀNG

2019

1 - Danh hiệu hàng Việt Nam chất lượng cao do người tiêu dùng bình chọn.
2 - Hoàn thành tốt nghĩa vụ nộp thuế năm 2018.
3 - Doanh nghiệp kinh doanh minh bạch, tin cậy _ Hàng Việt Nam tin dùng năm 2018

2018

1- Danh hiệu hàng Việt Nam chất lượng cao do người tiêu dùng bình chọn.
2- Doanh nghiệp TP.HCM tiêu biểu.
3- Top 10 Công ty bán lẻ uy tín.
4- Top 100 Sao Vàng Đất Việt 2018.
5- Top 20 nhãn hiệu hàng đầu Việt Nam năm 2018.
6- Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2018

2017

1- Top 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Viết Nam do Vietnam Report JSC chứng nhận.
2- Giải thưởng “Sản phẩm, dịch vụ thương hiệu Việt tiêu biểu hưởng ứng Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” do Bộ Công thương trao tặng.
3- Top 50 nhãn hiệu nổi tiếng Việt Nam do Hội sở hữu trí tuệ Việt Nam trao tặng.
4- Danh hiệu hàng Việt Nam chất lượng cao do người tiêu dùng bình chọn.

2016

1– Huân chương Lao động hạng Nhất do chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam trao tặng.
2– Bằng khen của UBND Thành Phố Hồ Chí Minh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2 năm liên tục (2015, 2016) góp phần tích cực trong phong trào thi đua của Thành phố.
3– Cờ thi đua xuất sắc của UBND TP.HCM.
4– Cờ truyền thống của UBND TP.HCM.
5– Bằng khen của UBND Thành Phố Hồ Chí Minh đã có nhiều đóng góp trong chương trình hợp tác thương mại, kết nối cung – cầu giữa TP.HCM với các tỉnh, thành liên tục nhiều năm trên địa bàn Thành phố.
6– Top 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam do Vietnam Report JSC chứng nhận.
7- Doanh nghiệp có hệ thống Nhà sách nhiều nhất Việt Nam do tổ chức Kỷ lục Việt Nam trao bằng Xác lập kỷ lục.
8- Giải thưởng thương hiệu uy tín– Trust Brand.
9- Top 20 nhãn hiệu hàng đầu Việt Nam do Hội sở hữu trí tuệ Việt Nam trao tặng.
10- Doanh nghiệp thương mại dịch vụ xuất sắc do Bộ Công Thương trao tặng.
11- Doanh nghiệp Thành Phố Hồ Chí Minh tiêu biểu.
12- Doanh nhân Thành Phố Hồ Chí Minh tiêu biểu.
13- Danh hiệu Hàng Việt Nam Chất lượng cao do người tiêu dùng bình chọn

2015

1– Bằng khen của UBND Thành Phố Hồ Chí Minh vì đã có nhiều thành tích trong công tác tổ chức tham gia, thực hiện tại Lễ hội Đường sách tại Thành phố Hồ Chí Minh liên tục nhiều năm.
2– Bằng khen của Bộ Công Thương vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác tham gia Chương trình Bình ổn thị trường.
3– Giải thưởng thương hiệu uy tín– Trust Brand.
4– Giải thưởng Sao Vàng Đất Việt.
5- Doanh nhân tiêu biểu toàn quốc lần 1.
6- Danh hiệu Hàng Việt Nam Chất lượng cao do người tiêu dùng bình chọn. .

2014

1- Bằng khen của Bộ Công Thương vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác thực hiện Chương trình kết nối cung cầu hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam.
2- Giải thưởng “Sản phẩm, dịch vụ thương hiệu Việt tiêu biểu hưởng ứng Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” - lần thứ nhất, do Bộ Công Thương trao tặng.
3- Bằng khen của UBND Thành Phố Hồ Chí Minh vì đã có nhiều thành tích trong công tác tổ chức tham gia, thực hiện tại Lễ hội Đường sách tại Thành phố Hồ Chí Minh liên tục nhiều năm.
4- Doanh nghiệp Thành Phố Hồ Chí Minh tiêu biểu.
5- Danh hiệu Hàng Việt Nam Chất lượng cao do người tiêu dùng bình chọn.

2013

1- Top 500 Nhà bán lẻ hàng đầu Châu Á - Thái Bình Dương, Top 10 Nhà bán lẻ hàng đầu Việt Nam do Tạp chí Retail Asia (Singapore) bình chọn.
2- Bằng khen của UBND Thành Phố Hồ Chí Minh vì đã có thành tích thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng và phát triển văn hóa theo tinh thần nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII của Đảng.
3- Giải thưởng Thương mại Dịch vụ Việt Nam do Bộ Công Thương trao tặng.
4- Giấy khen của Cục Thuế Thành Phố Hồ Chí Minh tuyên dương các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt nghĩa vụ thuế.
5- Doanh nghiệp có hệ thống Nhà sách nhiều nhất vượt kỷ lục Việt Nam do trung tâm sách Kỷ lục Việt Nam trao tặng.
6- Danh hiệu Hàng Việt Nam Chất lượng cao do người tiêu dùng bình chọn.

2012

1– Top 500 Nhà bán lẻ hàng đầu Châu Á - Thái Bình Dương, Top 10 Nhà bán lẻ hàng đầu Việt Nam do Tạp chí Retail Asia (Singapore) bình chọn.
2– Bằng khen của Chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam vì đã có thành tích trong công tác tổ chức Hội sách Thành phố Hồ Chí Minh liên tục nhiều năm qua.
3– Giấy khen của Cục Thuế Thành Phố Hồ Chí Minh tuyên dương các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt nghĩa vụ thuế.
4– Danh hiệu Hàng Việt Nam Chất lượng cao do người tiêu dùng bình chọn.

2011

1– Huân chương Độc lập hạng Ba do chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam trao tặng.
2– Bằng khen của UBND Thành Phố Hồ Chí Minh vì đã có nhiều thành tích trong công tác tổ chức tham gia, thực hiện tại Lễ hội Đường sách tại Thành phố Hồ Chí Minh liên tục nhiều năm.
3– Giải thưởng Thương hiệu Việt được yêu thích nhất.
4– Doanh nghiệp Thành Phố Hồ Chí Minh tiêu biểu.
5- Top 50 Nhãn hiệu nổi tiếng Việt Nam do Chương trình tư vấn và bình chọn nhãn hiệi cạnh tranh – nổi tiếng Việt Nam trao tặng.
6- Xe sách lưu động FAHASA: bằng khen của Ban tuyên giáo Trung ương.
7- Giải thưởng Sao Vàng Đất Việt.
8- Doanh nhân Thành Phố Hồ Chí Minh tiêu biểu.
9- Danh hiệu Hàng Việt Nam Chất lượng cao do người tiêu dùng bình chọn. .

2010

1- Cờ thi đua đơn vị xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua do Bộ Thông Tin và Truyền Thông trao tặng.
2- Cờ thi đua xuất sắc của UBND TP.HCM.
3- Top 500 doanh nghiệp tư nhân lớn Việt Nam do Vietnam Report JSC chứng nhận.
4- Giải thưởng Thương hiệu Việt được yêu thích nhất.
5- Giải thưởng Top 100 doanh nghiệp Thương mại Dịch vụ tiêu biểu do Bộ Công Thương trao tặng.
6- Giải thưởng Sao Vàng Đất Việt.
7- Doanh nhân Thành Phố Hồ Chí Minh tiêu biểu.
8- Danh hiệu Hàng Việt Nam Chất lượng cao do người tiêu dùng bình chọn.

2009

1- Cờ thi đua đơn vị xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua do Bộ Thông Tin và Truyền Thông trao tặng.
2- Cờ thi đua xuất sắc của UBND TP.HCM.
3- Top 500 Nhà bán lẻ hàng đầu Châu Á - Thái Bình Dương, Top 10 Nhà bán lẻ hàng đầu Việt Nam do Tạp chí Retail Asia (Singapore) bình chọn.
4- Giải thưởng Sao Vàng Đất Việt.
5- Doanh nghiệp Thành Phố Hồ Chí Minh tiêu biểu.
6- Doanh nhân Thành Phố Hồ Chí Minh tiêu biểu.
7- Danh hiệu Hàng Việt Nam Chất lượng cao do người tiêu dùng bình chọn.

2008

1– Cờ thi đua xuất sắc của UBND TP.HCM.
2– Giải thưởng Sao Vàng Đất Việt.
3– Giải thưởng Sao Vàng Phương Nam.
4– Danh hiệu Hàng Việt Nam Chất lượng cao do người tiêu dùng bình chọn.

2007

1– Cờ thi đua xuất sắc của Thủ tướng Chính Phủ.
2– Cờ thi đua xuất sắc ngành phát hành sách do Bộ Văn Hóa – Thông Tin trao tặng.
3– Cờ thi đua xuất sắc của UBND TP.HCM.
4– Giải thưởng thương mại dịch vụ Việt Nam do Bộ Công Thương trao tặng.
5- Danh hiệu Hàng Việt Nam Chất lượng cao do người tiêu dùng bình chọn.

2006

1- Huân chương Lao động hạng Nhất do chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam trao tặng.
2- Cờ thi đua xuất sắc ngành phát hành sách do Bộ Văn Hóa – Thông Tin trao tặng.
3- Cờ thi đua xuất sắc của UBND TP.HCM.
4- Top 500 Nhà bán lẻ hàng đầu Châu Á - Thái Bình Dương, Top 10 Nhà bán lẻ hàng đầu Việt Nam do Tạp chí Retail Asia (Singapore) bình chọn.
5- Danh hiệu Hàng Việt Nam Chất lượng cao do người tiêu dùng bình chọn.

2005

1- Cờ thi đua xuất sắc ngành phát hành sách do Bộ Văn Hóa – Thông Tin trao tặng.
2- Cờ thi đua xuất sắc của UBND TP.HCM.
3- Doanh nghiệp có hệ thống Nhà sách nhiều nhất Việt Nam do tổ chức Kỷ lục Việt Nam trao bằng Xác lập kỷ lục – VietKings.
4- Danh hiệu Hàng Việt Nam Chất lượng cao do người tiêu dùng bình chọn.
5- Doanh nghiệp có hệ thống Nhà sách nhiều nhất vượt kỷ lục Việt Nam do trung tâm sách Kỷ lục Việt Nam trao tặng.
6- Danh hiệu Hàng Việt Nam Chất lượng cao do người tiêu dùng bình chọn.

2004

1– Cờ thi đua xuất sắc ngành phát hành sách do Bộ Văn Hóa – Thông Tin trao tặng.
2– Danh hiệu Hàng Việt Nam Chất lượng cao do người tiêu dùng bình chọn.

2003

1– Cờ thi đua xuất sắc ngành phát hành sách do Bộ Văn Hóa – Thông Tin trao tặng.
2– Danh hiệu Hàng Việt Nam Chất lượng cao do người tiêu dùng bình chọn.

2001

1– Danh hiệu Hàng Việt Nam Chất lượng cao do người tiêu dùng bình chọn.

2000

1– Huân chương Lao động hạng Nhì do chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam trao tặng.
2– Danh hiệu Hàng Việt Nam Chất lượng cao do người tiêu dùng bình chọn.