TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Địa chỉ: Lầu 7, 387-389 Hai Bà Trưng, Phường Tân Định, Quận 3, TP.HCM

Điện thoại: (028) 39362155

Fax: (0283) 39362156

Email: ttcntt@fahasa.com.vn

https://www.facebook.com/cnttfahasa/

BAN LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM

Giám đốc: (Ông) Phạm Nam Thắng
Phó giám đốc: (Bà) Dương Thanh Thảo
Phó giám đốc: (Ông) Đoàn Trần Quốc Duy
Phó giám đốc: (Ông) Mai Hữu Trí

Phòng Phát Triển Phần Mềm

Trưởng Phòng: (Bà) Dương Thanh Thảo
Phó Trưởng Phòng: (Ông) Nguyễn Như Đính

Phòng Vận Hành

Trưởng Phòng: (Ông) Mai Hữu Trí
Phó Trưởng Phòng: (Ông) Vũ Minh Hải

IT Văn Phòng

Trưởng Phòng: (Ông) Nguyễn Văn Trí
Phó Trưởng Phòng: (Ông) Nguyễn Bá Tùng