XÍ NGHIỆP IN FAHASA

Địa chỉ: 774 Trường Chinh, P.15, Quận Tân Bình ,TP.HCM

Điện thoại: (+84.028) 38 153 971 - 38 153 001

Fax: (+84.028) 38 153 297

Email: infahasa@gmail.com

https://www.facebook.com/xninfahasa

BAN LÃNH ĐẠO XÍ NGHIỆP IN

Giám đốc: (Tôn Nữ Vị Thủy 
Phó giám đốc:  (Ông) Phạm Tiến Hiệp
Phó giám đốc: (Bà) Trần Thị Vân Khánh

Phòng Kế Hoạch Điều Độ

Trưởng phòng: (Bà) Trần Thị Vân Khánh
Phó
 Trưởng phòng: Lê Nguyễn Tịnh Tâm
Phó Trưởng phòng: (Bà) Nguyễn Ngọc Phương Tâm

Phòng Kinh Doanh

Trưởng phòng: (Bà) Trần Thị Mỹ Lệ

Phòng Kế Toán

Quyền Trưởng phòng: (Ông) Nguyễn Cao Trí

Phân Xưởng In

Quản Đốc: (Ông) Lê Cao Lĩnh
Phó Quản Đốc: (Ông) Nguyễn Đình Luân

Phân Xưởng Thành Phẩm

Quản Đốc:  (Bà) Đoàn Thị Kim Cúc

Phân Xưởng Văn Phòng Phẩm

Quản đốc: (Bà) Trần Thị Thu Hà

Phòng Tổ Chức Hành Chánh

Quyền Trưởng Phòng: (Ông) Trịnh Văn Khánh