CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT HÀNH SÁCH TP HCM -FAHASA

Địa chỉ: 60-62 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q1, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84) 0283 8225 446 – Fax: (84) 0283 225 795