TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

Địa chỉ: Lầu 5, 387-389 Hai Bà Trưng, Phường Tân Định, Quận 3, TP.HCM

Điện thoại: (028) 38388832

Fax: (0283) 8388832

Email: ttstmdt@fahasa.com.vn

https://www.facebook.com/fahasa

BAN LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM

Giám đốc: (Ông) Phạm Nam Thắng
Phó giám đốc: (Ông) Lê Thành Trung
Phó giám đốc: (Ông) Nguyễn Tấn Tài

Phòng Kế Toán Và Hành Chánh

Trưởng phòng: () Nguyễn Vương Hoàng Nga
Phó Trưởng phòng: (Ông) Nguyễn Văn Giàu

Phòng Kinh Doanh

Trưởng phòng: (Bà) Nguyễn Thị Thảo Ly
Phó Trưởng phòng: (Bà) Lưu Cẩm Mai

Phòng Marketing

Trưởng phòng: (Ông) Nguyễn Quốc Thịnh

Phòng Phát Triển Phần Mềm

Trưởng Phòng: (Ông) Lê Thành Trung
Phó Trưởng Phòng: (Bà) Dương Thanh Thảo

Phòng Vận Hành Nội Bộ

Trưởng Phòng: (Ông) Nguyễn Tấn Tài
Phó
 Trưởng phòng: (Ông) Nguyễn Khắc Minh
Phó Trưởng phòng: (Bà) Lương Thị Tuyết Hồng

Phòng Vận Hành Đối Tác

Trưởng Phòng: (Bà) Trương Thị Như Hằng
Phó Trưởng Phòng: (Bà) NguyễnThị Ngọc Hà