TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

Địa chỉ: Lầu 5, 387-389 Hai Bà Trưng, Phường Tân Định, Quận 3, TP.HCM

Điện thoại: (028)38202292 - 38388832 - 1900636467

Email: [email protected]

https://www.facebook.com/fahasa/

BAN LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM

Giám đốc: (Ông) Nguyễn Văn Giàu
Phó giám đốc: (Bà) Nguyễn Thị Thanh Vân
Phó giám đốc: (Bà) Trương Thị Như Hằng
Phó giám đốc: (Bà) Nguyễn Vương Hoàng Nga

Phòng Kế Toán và Hành Chánh

Trưởng Phòng: (Bà) Nguyễn Vương Hoàng Nga
Phó Trưởng Phòng: (Bà) Bùi Minh Hạ

Phòng Phát Triển Phần Mềm

Trưởng Phòng: (Bà) Nguyễn Thị Thanh Vân
Phó Trưởng Phòng: (Ông) Đặng Thanh Long

Phòng Sáng Tạo

Trưởng phòng: (Bà) Nguyễn Quỳnh Anh 
Phó Trưởng phòng:

Phòng Kinh Doanh

Trưởng Phòng: (Ông) Nguyễn Hoàng Huy

Phòng Cung Ứng

Trưởng Phòng: (Bà) Lưu Cẩm Mai
Phó Trưởng phòng: (Bà) Nguyễn Thị Thảo Ly

Phòng Marketing

Quyền Trưởng Phòng: (Bà)

Phó Trưởng Phòng: (Ông) Phan Minh Đẵng

Phòng Vận Hành

Trưởng phòng: (Ông) Nguyễn Quốc Thiện 
Phó Trưởng phòng: (Bà) Lương Thị Tuyết Hồng
Phó Trưởng phòng: (Ông) Nguyễn Khắc Minh
Phó Trưởng phòng: (Ông)
Phó Trưởng phòng: (Bà) Nguyễn Thị Ngọc Hà