fahasa.com mua sách online fahasa.com - mua sách online
aa6b22a32656dc088547

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

IMG_1101-Edit

Sáng 15.05.2020, Đại hội cổ đông Thường niên Công ty CP Phát hành Sách TP.HCM đã diễn ra thành công tốt đẹp.

Năm 2019, FAHASA đã thành công xuất sắc, toàn diện và đạt những cột mốc tăng trưởng mới, tăng trưởng cao với tổng doanh là 3.707 tỷ đồng, tăng 17% so với năm 2018. Năm 2020 tình hình khó khăn do ảnh hưởng đại dịch Covid-19, tuy nhiên công ty Fahasa xây dựng kế hoạch kinh doanh tích cực và quyết tâm tổ chức hoạt động tốt.

Đại hội đã diễn ra thành công tốt đẹp với sự nhất trí của toàn bộ các cổ đông tham dự.

CÔNG TY FAHASA

logo-fahasa

Tài liệu ĐHCĐ 2020

Ngày 17/04/2020

 1. Thư mời ĐHCĐ năm 2020
 2. Giấy ủy quyền
 3. Chương trình ĐHCĐ 2020
 4. Báo cáo TGĐ
 5. Báo cáo HĐQT
 6. Báo cáo của BKS
 7. Tờ trình HĐQT về BCTC 2019 và phân phối LN
 8. Tờ trình của HĐQT về sửa đổi Điều lệ
 9. Tờ trình của HĐQT về kế hoạch 2020
 10. Tờ trình của BKS
 11. Phiếu biểu quyết
 12. Thẻ biểu quyết
 13. Dự thảo Qui chế làm việc ĐHCĐ 2020
 14. Dự thảo Nghị quyết ĐHCĐ 2020
 15. Bản so sánh sửa đổi Điều lệ
 16. Dự thảo Điều lệ (sửa đổi)

 

1 2 3 14