fahasa.com mua sách online fahasa.com - mua sách online

Thanh Toán Cổ Tức Đợt 1 Năm 2013

THANH TOÁN CỔ TỨC ĐỢT 1 NĂM 2013
Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát hành sách TP.HCM – Fahasa ngày 1/8/2013 về Phương án thanh toán cổ tức đợt 1 năm 2013.

THANH TOÁN CỔ TỨC ĐỢT 1 NĂM 2013

Trả lời

Your email address will not be published. Required fields are marked *