fahasa.com mua sách online fahasa.com - mua sách online

Điều Lệ Tổ Chức Và Hoạt Động Công Ty Cổ Phần Phát Hành Sách – FAHASA

ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT HÀNH SÁCH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – FAHASA

(Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0304132047 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp lần đầu ngày 20/12/2005)
(Sửa đổi, bổ sung lần 5 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 9/4/2013)

Read more

Nghị Quyết Đại Hội Cổ Đông Thường Niên Lần VII – Niên Độ 2012

Vào lúc 8 giờ 30 ngày 9/4/2013, Đại hội cổ đông thường niên niên độ 2012 của Công ty Cổ phần Phát hành sách TP.HCM – Fahasa được tổ chức tại Phòng Hội nghị Khách sạn Continental, số 132-134 Đồng Khởi, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh; với sự tham dự của 68 đại biểu cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 3.612.174 cổ phần, chiếm 92,3% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Read more
1 22 23 24