XÍ NGHIỆP IN FAHASA

Địa chỉ: 774 Trường Chinh, P.15, Quận Tân Bình ,TP.HCM

Điện thoại: (+84.028) 38 153 971 - 38 153 001

Fax: (+84.028) 38 153 297

Email: xinghiepin@fahasa.com.vn

https://www.facebook.com/xninfahasa

BAN LÃNH ĐẠO XÍ NGHIỆP

Giám đốc: (Tôn Nữ Vị Thủy 
Phó giám đốc:  (Ông) Phạm Tiến Hiệp
Phó giám đốc: (Ông) Nguyễn Trần Tấn Phong
Phó giám đốc: (Bà) Trần Thị Vân Khánh

Quản Đốc Phân Xưởng Thành Phẩm

Phó Quản Đốc:  (Bà) Đoàn Thị Kim Cúc

Quản Đốc Phân Xưởng In

Quyền Quản Đốc: (Ông) Lê Cao Lĩnh
Phó Quản Đốc: (Ông) Nguyễn Văn Lộc
Phó Quản Đốc: (Ông) Nguyễn Đình Luân

Phòng Tổ Chức Hành Chánh

Trưởng Phòng: (Ông) Phạm Tiến Hiệp
Phó trưởng phòng:(ÔngTrịnh Văn Khánh

Phòng Kế Hoạch Điều Độ

Phó Trưởng phòng: Lê Nguyễn Tịnh Tâm
Phó Trưởng phòng: (Bà) Nguyễn Ngọc Phương Tâm

Phòng Kế Toán

Trưởng phòng: (Trần Thị Mỹ Lệ
Phó Trưởng phòng: (Ông) Nguyễn Cao Trí

Quản Đốc Phân Xưởng Văn Phòng Phẩm

Phó Quản đốc: (Bà) Trần Thị Thu Hà