fahasa.com mua sách online fahasa.com - mua sách online

Nghị Quyết Đại Hội Cổ Đông Thường Niên Lần VII – Niên Độ 2012

Vào lúc 8 giờ 30 ngày 9/4/2013, Đại hội cổ đông thường niên niên độ 2012 của Công ty Cổ phần Phát hành sách TP.HCM – Fahasa được tổ chức tại Phòng Hội nghị Khách sạn Continental, số 132-134 Đồng Khởi, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh; với sự tham dự của 68 đại biểu cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 3.612.174 cổ phần, chiếm 92,3% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Nghị quyết Đại Hội Cổ Đông thường niên lần VII – Niên độ 2012

Trả lời

Your email address will not be published. Required fields are marked *