Phòng Kho Vận

TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

Địa chỉ: Lầu 7, 387-389 Hai Bà Trưng, Phường Tân Định, Quận 3, TP.HCM

Điện thoại: (028) 38388832

Fax: (0283) 8388832

Email: ttstmdt@fahasa.com.vn

https://www.facebook.com/fahasa

BAN LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM

Giám đốc: (Ông) Phạm Nam Thắng
Phó giám đốc: (Ông) Lê Thành Trung
Phó giám đốc: (Ông) Nguyễn Tấn Tài

Phòng Vận Hành

Trưởng phòng: (Ông) Nguyễn Tấn Tài
Phó Trưởng phòng: (Bà) Nguyễn Thị Ngọc Hà

Phòng Kế Toán và Hành Chánh

Trưởng phòng: (Trương Thị Như Hằng
Phó Trưởng phòng: (Bà) Nguyễn Vương Hoàng Nga
Phó Trưởng phòng: (Bà) Trương Thị Thuý Liễu

Phòng Kinh Doanh

Trưởng phòng: (Bà) Nguyễn Thị Thảo Ly

Phòng Marketing

Trưởng phòng: (Bà) Đinh Lê Thuý Vy
Phó
 Trưởng phòng: (Ông) Đinh Việt Khương

Phòng Kho Vận

Trưởng Kho: (Bà) Lương Thị Tuyết Hồng
Phó Kho : (Ông) Trần Anh Dũng

Phòng Kho và Xử Lý Đơn Hàng Hà Nội

Trưởng phòng: (Ông) Nguyễn Khắc Minh
Phó
 Trưởng phòng: (Ông) Nguyễn Anh Đức