Trung tâm Thương Mại Điện Tử
387-389 Hai Bà Trưng Quận 3 TP.HCM
Điện thoại: 028-38388832
Fax: 028-38388832
Email: info@fahasa.com
Website: http://www.fahasasg.com.vn
Facebook: https://www.facebook.com/fahasa.tmdt

ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

STT Tên đơn vị Địa chỉ Điện thoại - Fax Email