Thông báo mới thầu thiết bị tin học năm 2019

Công ty CP Phát hành sách TP.HCM - Fahasa là doanh nghiệp kinh doanh sách hàng đầu Việt Nam, với hệ thống 107 nhà sách tại hơn 45 tỉnh, thành trong cả nước.

Công ty Fahasa hiện có nhu cầu mua sắm trang thiết bị tin học trong năm 2019.

Kính mời các công ty, doanh nghiệp có chuyên môn và năng lực tham gia đấu thầu cung cấp thiết bị máy chủ cho Fahasa với nội dung như sau:

* Nội dung gói thầu:

  1. Bên mời thầu: Công ty CP phát hành sách TP.HCM Fahasa.
  2. Tên gói thầu: Mua sắm thiết bị tin học
  3. Trị giá gói thầu (dự kiến) : 4 tỷ đồng
  4. Thời gian cung cấp thiết bị : Từ tháng 02/2019 đến tháng 11/2019
  5. Hình thấu đấu thầu: Chào giá cạnh tranh rộng rãi trong nước

* Hồ sơ mời thầu:

  1. Thời gian cung cấp hồ sơ mời thầu: từ 08 giờ ngày 29/11/2018 đến 16 giờ 30 phút ngày 03/12/2018 (trong giờ hành chính)
  2. Địa điểm cung cấp Hồ sơ mời thầu: Công ty CP Phát hành sách TP.HCM – Fahasa (Phòng KHTC - Lầu 3 - số 60-62 đường Lê Lợi, P.Bến Nghé, Q.1, TP.HCM, gặp Mr. Thông-0932017375).
  3. Phí hồ sơ mời thầu: 500,000 đồng /bộ
  4. Thời hạn nhận Hồ sơ dự thầu: đến 12 giờ 00 phút ngày 22/12/2018

Ngoài ra, đây cũng là dịp công ty Fahasa xem xét lựa chọn các nhà cung cấp tham gia cung ứng thiết bị tin học trong những năm tiếp theo với dự kiến trị giá mua sắm khoảng 05 tỷ đồng/năm.

Công ty FAHASA